11.נוזל כביסה מרוכז 850 מ"ל

בניחוח יערה ויסמין מכיל אנזימים